Śruby ocynkowane i nieocynkowane – czym się różnią ich właściwości?

Niezabezpieczone elementy stalowe podlegają postępującej korozji, co w dłuższej perspektywie prowadzi do ich całkowitego zniszczenia. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do połączeń śrubowych, które są narażone na bardzo duże obciążenia. Jak zabezpieczać przed korozją elementy konstrukcji stalowych. Czym różnią się od siebie śruby nieocynkowane i ocynkowane?

Główne różnice

Cynkowanie jest podstawowym sposobem zabezpieczania śrub stalowych przed korozją wywołaną niekorzystnym działaniem powietrza oraz wody. W główniej mierze wynika to faktu, iż cynk charakteryzuje się odmiennymi w stosunku do stali właściwościami fizykochemicznymi. To z kolei sprawia, iż metal ten koroduje jako pierwszy, a tym samym chroni przed tym procesem właściwy materiał, jakim jest stal. Warto zaznaczyć, że przerwanie ciągłości warstwy ocynku na śrubie czy też innym elemencie, nie znosi jego właściwości antykorozyjnych (zjawisko to nosi nazwę tak zwanej ochrony katodowej). To odróżnia cynkowanie od pokrywania elementów lakierami chroniącymi przed rdzą – przerwanie tej drugiej powłoki wiąże się z szybko postępującą korozją w miejscu uszkodzenia.

Stopień odporności na korozję to niejedyna różnica pomiędzy śrubami ocynkowanymi i nieocynkowanymi. Te drugie mogą być z łatwością spawane oraz malowane. Różna jest również cena – niższa w przypadku elementów niepokrytych powłoką z cynku. Wszystko to sprawia, iż śruby nieocynkowane są wybierane wtedy, kiedy plan budowy zakłada malowanie całej konstrukcji. Elementy ocynkowane znajdują zastosowanie tam, gdzie niemożliwe jest pokrycie ich dodatkową chemią zabezpieczającą lub liczy się estetyka wykonania połączenia śrubowego. 

Go Top