PN, DIN, ISO – jak odczytywać informacje na opakowaniu wyrobów śrubowych?

Elementy śrubowe znajdują szereg zastosowań w najróżniejszych branżach. Wykorzystywane są w budownictwie, przemyśle meblarskim, maszynowym, mechanice pojazdowej i w gospodarstwach domowych. Specjalistyczny rodzaj śrub używany jest w medycynie, przemyśle chemicznym albo w jubilerstwie. Wielość branż, w których wykorzystywane są złącza śrubowe, wymaga jak najprecyzyjniejszego opisu poszczególnych elementów. Jeśli poszukujesz konkretnej śruby lub wkrętu, często napotkasz się ze skrótami PN, DIN czy ISO. Jak je rozumieć?

Co oznacza PN?

PN – Polska Norma przyjęta i zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny jako norma krajowa, zgodnie z ustawą o normalizacji, wewnętrznymi przepisami PKN oraz zasadami obowiązującymi w normalizacji europejskiej i międzynarodowej. Jeśli producent śrub posiada na swoich wyrobach symbol PN, oznacza to, że zadeklarowane wcześniej parametry zostały poddane szczegółowemu badaniu i nadzorowi przez specjalistów niezależnych i przez nich uznane. Dany produkt spełnia wówczas wszystkie wymagania Polskich Norm, co zapewnia odpowiednią jakość i bezpieczeństwo stosowania.

Co oznacza DIN?

DIN to skrót od Deutsches Institut fϋr Normung (Niemiecki Instytut Normalizacyjny), czyli niemiecki odpowiednik Polskiej Normy.

Co oznacza ISO?

ISO to z kolei skrót angielskiej nazwy oznaczającej Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. International Organization for Standarization). Pełni ona takie same zadania jak dwie wyżej wymienione, czyli odpowiada za zgodność parametrów śruby z wcześniej zadeklarowanymi przez producenta.

Każde z wymienionych oznaczeń znajdujące się na elementach złącznych świadczy o tym, że w procesie ich produkcji zostały spełnione wszystkie wymagania, których celem było zapewnienie wyrobom optymalnej funkcjonalności i najwyższej jakości. Warto pamiętać o znaczeniu tych symboli wtedy, kiedy kupujemy produkty z importu. Na ich opakowaniach możemy znaleźć informacje podane według jednej przyjętej normy, np. DIN.

Go Top