Czym jest klasa śruby?

Czym jest klasa śruby?

Wyroby śrubowe podlegają wielu podziałom ze względu na przeznaczenie i ten właśnie parametr powoduje różnice w kształcie i rozmiarze śrub. Najważniejszą jednak wytyczną stanowiącą o wytrzymałości plastycznej materiału, z którego został wykonany element, jest klasa wytrzymałości śruby.

Jak oznacza się klasę wytrzymałości śruby?

Optymalny dobór śrub do realizowanych zadań jest sprawą priorytetową. Każdy domorosły majsterkowicz zawsze na podorędziu ma słoik ze śrubami „na wszelki wpadek". O ile na użytek małych remontów domowych lub w sytuacji zaginionej śrubki od krzesła można przymknąć oko na opisy śrub, o tyle w przedsiębiorstwach używających śrub i wkrętów do produkcji maszyn i urządzeń, czy wykonywania wszelkiego rodzaju konstrukcji, jest to niedopuszczalne. Klasa wytrzymałości śruby stanowi o właściwościach mechanicznych stali, z której została wykonana. Właściwe zrozumienie opisów i dobór odpowiednich do konkretnego zadania śrub stanowi o trwałości stworzonej struktury, jej niezawodności i bezpieczeństwie użytkowania.

Podstawowe, dwucyfrowe klasy wytrzymałości śrub

W zależności od wytrzymałości na rozciąganie, oraz wymaganej granicy plastyczności, stosuje się dwucyfrowe oznaczenia klas wytrzymałości różnego rodzaju śrub.

  • Pierwsza cyfra oznacza minimalną wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm2 podzieloną przez 100. Pierwsza cyfra jest wymiernikiem naprężenia, jakie może przenieść śruba, odkształcając się plastycznie aż do całkowitego zerwania.
  • Druga cyfra określa stosunek granicy plastyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na rozciąganie Rm podzielony przez 10. Oznacza wartość naprężeń, po których przekroczeniu śruba zacznie się rozciągać.

Zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-M-82084, wyróżniamy 10 podstawowych klas wytrzymałości, są to klasy: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.  Oznaczenia wybite są na łepkach śruby. Klasami 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8 oznaczone są śruby zwykłe, natomiast identyfikacja 8.8, 10.9 świadczy o wysokiej wytrzymałości elementów. Im wyższe cyfry, tym większa wytrzymałość śruby. W praktyce oznacza to również, że im twardsza stal, z której wykonana jest śruba, tym jest mniej elastyczna, czyli bardziej krucha. 

Klasy „literowe”

Oprócz dwucyfrowej klasyfikacji na oznaczeniu można dostrzec także symbole klas od A do C, oznaczają:

  • A — dokładna
  • B — średnio dokładna
  • C — zgrubna

W klasyfikacji śrub i wkrętów można spotkać się także z klasą H (14H, 22H, 33H, 45H), która odpowiada 10% wartości twardości Vickersa (HV) materiału. 

 

<< Wróć do strony głównej bloga

Go Top